சிங்கள பிக்குகளுக்கு எதிராக முல்லையில் திரண்ட தமிழர் படை!


செம்மலை நீராவியடிப் பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தில் ஞானதேரர் தலைமையிலான பிக்குகளின் அடாவடியைக் கண்டித்து முல்லைதீவில் அணிதிரண்ட தமிழர் படை.

No comments