மழைக்கு மத்தியிலும் திலீபன் வழியில் வருகிறோம் நடைப்பயணம் தொடர்கிறது

மழைக்கு மத்தியில் திலீபன் வழியில் வருகிறோம் என்ற நடைபயணம் நல்லூரை நோக்கி நகர்ந்துகொண்டிருக்கிறது.

No comments