ஹரி மற்றும் மேகனின் விருப்பம்! ஆதரவு என்கிறார் மகாராணி!

இளவரசர் ஹரி மற்றும் மேகன் ஆகியோர் கனடா மற்றும் இங்கிலாந்தில் தங்களது வாழக்கைக்கான நேரத்தை செலவிட பிரித்தானியா மகாராணி
ஒப்புக் கொண்டுள்ளார் எனச் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. அத்துடன் அவர்களின் விருப்பத்திற்கு முழு ஆதரவளிப்பதாக அவர் கூறினார்.

இளவரசர் ஹாரி மற்றும் மேகனின் பங்கு பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். எதிர்வரும் நாட்களில் இறுதி முடிவுகள் எடுக்கப்படவுள்ளது.

ஹரி மற்றும் மேகனின் முடிவு குறித்து இன்று திங்கட்கிழமை சாண்ட்ரிங்ஹாமில் நடந்த பேச்சுவார்த்தைகள் மிகவும் ஆக்கபூர்வமானவை இருந்தது.

ஒரு இளம் குடும்பமாக ஒரு புதிய வாழ்க்கையை உருவாக்க ஹாரி மற்றும் மேகனின் விருப்பத்திற்கு எனது குடும்பமும் நானும் முற்றிலும் ஆதரவளிக்கிறோம்.

ஒரு குடும்பமாக இன்னும் சுதந்திரமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்ற அவர்களின் விருப்பத்தை நாங்கள் மதிக்கிறோம், புரிந்துகொள்கிறோம்.

"ஹாரி மற்றும் மேகன்" தங்கள் புதிய வாழ்க்கையில் பொது நிதியை நம்பியிருக்க விரும்பவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்திய பின்னர், கனடாவிலும் இங்கிலாந்திலும் நேரத்தை செலவிடுவதை ஒப்புக் கொண்டார் மகாராணி.

No comments