நாட்டு மக்களிடம் மன்னிப்புகேட்ட மேர்க்கெல்! முடக்க நிலை திடீர் ரத்து!


 ஈஸ்டர் நாட்களில் அறிவிக்கப்பட்ட முடக்க நடவடிக்கைகள் ஒரு நாளிலேயே  அத திட்டங்களை ஜெர்மன் அதிபர் அங்கேலா மேர்க்கெல் ரத்து செய்துள்ளார். 

இந்த திட்டத்தை ஒரு "தவறு" என்று அழைத்த திருமதி மேர்க்கெல், தவறுக்கான  முழு[பொறுப்பையும் தான் ஏற்றுக்கொண்டதாகக் கூறினார். 

ஏற்க்கனவே முன்மொழியப்பட்ட முடக்க பிராந்திய தலைவர்களுடன் திங்களன்று ஒரே இரவில் பேச்சுவார்த்தையில் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது, ஏப்ரல் 1-5 க்கு இடையில் கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டன. இது வணிகத் தலைவர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளால் பரவலாக விமர்சிக்கப்பட்திருந்த நிலையில் புதன்கிழமை ஒரு திடீர் கூட்டத்தைத் தொடர்ந்து இந்த திட்டம் மாற்றப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தது.No comments