ஊழியர் சங்கமும் ஆதரவு?

 நாளைய கடை அடைப்பு போராட்டத்திற்கு யாழ்.பல்கலைக்கழக ஊழியர் சங்கம் தனது முழுமையான ஆதரவை தெரிவித்துள்ளது.No comments