கொரோனா உயிரிழப்பு: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

covid-19
இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (02-06-2020) கொரோனா தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 55
இன்றைய தொற்று: 318
மொத்த இறப்பு: 33,530
மொத்த தொற்று: 233,515

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 65
இன்றைய தொற்று: 775
மொத்த இறப்பு: 4,468
மொத்த தொற்று: 38,589

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 4
இன்றைய தொற்று: 35
மொத்த இறப்பு: 580
மொத்த தொற்று: 11,734

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 6
மொத்த இறப்பு: 237
மொத்த தொற்று: 8,452

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 2
இன்றைய தொற்று: 2
மொத்த இறப்பு: 320
மொத்த தொற்று: 6,887

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 40
மொத்த இறப்பு: 11
மொத்த தொற்று: 1,683

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 221
இன்றைய தொற்று: 8,765
மொத்த இறப்பு: 5,829
மொத்த தொற்று: 207,135

No comments