கொரோனா உயிரிழப்பு: பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், யேர்மனி, சுவிஸ், பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து

covid-19
தமிழர்கள் வாழும் உலக நாடுகளில இன்று (06-06-2020) கொரோனா தொற்று  நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்றுநோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

பிரித்தானியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 324
இன்றைய தொற்று: 1,653
மொத்த இறப்பு: 39,369
மொத்த தொற்று: 277,985

யேர்மனி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 25
இன்றைய தொற்று: 256
மொத்த இறப்பு: 8,643
மொத்த தொற்று: 184,021

பிரான்ஸ்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 107
இன்றைய தொற்று: 0000
மொத்த இறப்பு: 28,940
மொத்த தொற்று: 189,220

சுவிஸ்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 3
மொத்த இறப்பு: 1,920
மொத்த தொற்று: 30,874

பெல்ஜியம்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 19
இன்றைய தொற்று: 98
மொத்த இறப்பு: 9,505
மொத்த தொற்று: 58,615

நெதர்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 5
இன்றைய தொற்று: 102
மொத்த இறப்பு: 5,967
மொத்த தொற்று: 46,647

No comments