இன்றைய மரணங்கள்: அமொிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர்

அமொிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இன்று புதன்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்
உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

அமொிக்கா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 917
இன்றைய தொற்று: 11,828
மொத்த இறப்பு: 46,235
மொத்த தொற்று: 830,572

கனடா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 132
இன்றைய தொற்று: 1,383
மொத்த இறப்பு: 1,966
மொத்த தொற்று: 38,932

அவுஸ்ரேலியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 3
இன்றைய தொற்று: 4
மொத்த இறப்பு: 74
மொத்த தொற்று: 6,649

நியூசிலாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 6
மொத்த இறப்பு: 14
மொத்த தொற்று: 1,451

மலேசியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 50
மொத்த இறப்பு: 93
மொத்த தொற்று: 5,532

சிங்கப்பூர்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 1,016
மொத்த இறப்பு: 11
மொத்த தொற்று: 10,141

No comments