கொரோனா மரணங்கள்: சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து

சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, ஆகிய நாடுகளில் இன்று புதன்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்

உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 172
இன்றைய தொற்று: 682
மொத்த இறப்பு: 1,937
மொத்த தொற்று: 16,004

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 14
இன்றைய தொற்று: 217
மொத்த இறப்பு: 384
மொத்த தொற்று: 7,912

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 5
இன்றைய தொற்று: 34
மொத்த இறப்பு: 187
மொத்த தொற்று: 7,275

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 8
இன்றைய தொற்று: 115
மொத்த இறப்பு: 149
மொத்த தொற்று: 4,129

No comments