உயிரிழப்புகள்: பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், யேர்மனி, சுவிஸ், பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து

 
பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், யேர்மனி, சுவிஸ், பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்
உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

பிரித்தானியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 413
இன்றைய தொற்று: 4,463
மொத்த இறப்பு: 20,732
மொத்த தொற்று: 152,840

பிரான்ஸ்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 242
இன்றைய தொற்று: 612
மொத்த இறப்பு: 22,856
மொத்த தொற்று: 162,100

யேர்மனி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 36
இன்றைய தொற்று: 664
மொத்த இறப்பு: 5,913
மொத்த தொற்று: 157,177

சுவிஸ்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 11
இன்றைய தொற்று: 167
மொத்த இறப்பு: 1,610
மொத்த தொற்று: 29,061

பெல்ஜியம்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 177
இன்றைய தொற்று: 809
மொத்த இறப்பு: 7,094
மொத்த தொற்று: 46,134

நெதர்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 66
இன்றைய தொற்று: 655
மொத்த இறப்பு: 4,475
மொத்த தொற்று: 37,845

No comments