கொரோனா உயிரிழப்புகள்: அமொிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர்

அமொிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இன்று புதன்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்
உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

அமொிக்கா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1,209
இன்றைய தொற்று: 17,431
மொத்த இறப்பு: 48,868
மொத்த தொற்று: 866,148

கனடா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 167
இன்றைய தொற்று: 1,061
மொத்த இறப்பு: 2,141
மொத்த தொற்று: 41,791

அவுஸ்ரேலியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 12
மொத்த இறப்பு: 75
மொத்த தொற்று: 6,661

நியூசிலாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 2
இன்றைய தொற்று: 3
மொத்த இறப்பு: 16
மொத்த தொற்று: 1,451

மலேசியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 2
இன்றைய தொற்று: 71
மொத்த இறப்பு: 95
மொத்த தொற்று: 5,603

சிங்கப்பூர்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 1,037
மொத்த இறப்பு: 12
மொத்த தொற்று: 11,178

No comments