கொரோனா உயிரிழப்புகள்: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து

இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, ஆகிய நாடுகளில் இன்று வியாழக்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்
உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 464
இன்றைய தொற்று: 2646
மொத்த இறப்பு: 25,549
மொத்த தொற்று: 189,973

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 84
இன்றைய தொற்று: 751
மொத்த இறப்பு: 2,021
மொத்த தொற்று: 16,755

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 10
இன்றைய தொற்று: 161
மொத்த இறப்பு: 394
மொத்த தொற்று: 8,073

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 6
இன்றைய தொற்று: 23
மொத்த இறப்பு: 193
மொத்த தொற்று: 7,361

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 23
இன்றைய தொற்று: 155
மொத்த இறப்பு: 172
மொத்த தொற்று: 4,2844

No comments