கொரோனா உயிரிழப்புகள்: பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், யேர்மனி, சுவிஸ், பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து

பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், யேர்மனி, சுவிஸ், பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் இன்று வியாழக்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்
உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

பிரித்தானியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 638
இன்றைய தொற்று: 4,583
மொத்த இறப்பு: 18,738
மொத்த தொற்று: 138,078

பிரான்ஸ்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 516
இன்றைய தொற்று: 1,653
மொத்த இறப்பு: 21,856
மொத்த தொற்று: 161,530

யேர்மனி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 52
இன்றைய தொற்று: 637
மொத்த இறப்பு: 5,367
மொத்த தொற்று: 151,285

சுவிஸ்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 40
இன்றைய தொற்று: 228
மொத்த இறப்பு: 1,549
மொத்த தொற்று: 28,496

பெல்ஜியம்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 228
இன்றைய தொற்று: 908
மொத்த இறப்பு: 6,490
மொத்த தொற்று: 42,797

நெதர்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 123
இன்றைய தொற்று: 887
மொத்த இறப்பு: 4,177
மொத்த தொற்று: 35,729No comments