Header Shelvazug

http://shelvazug.com/

வடக்கிற்கு வருகிறது தேசிய மக்கள் சக்தி

மக்கள் விடுதலை முன்னணி தலைமையிலான தேசிய மக்கள் சக்தியில் அங்கம் வகிக்கும் புத்திஜீவிகள் அமைப்பினர் வடக்கிற்கு விஜயம் செய்யவுள்ளனர்.

வடக்கு மக்களின கோரிக்கைகள், பிரச்சினைகள் குறித்து ஆராயவே குறித்த குழுவினர் வடக்கிற்கு வரவுள்ளனர்.

No comments