ரணில் பக்கமாம் கூட்டமைப்பு?


தலைமை அமைச்­ச­ராக நிய­மிக்­கப்­பட் டுள்ள மகிந்த ராஜ­பக்­சவை எதிர்ப்­பது என்று தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு முடி­வெ­டுத்­துள்­ளது. மகிந்த மீதான நம்­பிக்­கை­யில்­லாத் தீர்­மா­னத்தை ஆத­ரிப்­பது என்று முடி­வெ­டுத்­த­தன் மூலம் ரணிலை ஆத­ரிப்­ப­தற்­குத் தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு முடி­வெ­டுத்­துள்­ளது. தற்­போ­தைய அர­சி­யல் சூழ்­நி­லை­யில் நடு­நிலை வகிப்­பது என்­பது ‘‘அரா­ஜ­கத்­துக்கு’’ வெற்­றி­யீட்­டு­வ­தற்கு உத­வு­வ­தாக அமைந்­து­வி­டும் என்­றும் கூட்­ட­மைப்­புத் தெரி­வித்­துள்­ளது.

தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்­பின் உயர்­மட்­டக் குழுக்­கூட்­டம் கடந்த இரண்டு நாள்­க­ளா­கத் தொடர்ச்­சி­யாக இடம்­பெற்­றி­ருந்­தது. நீண்ட கலந்­து­ரை­யா­ட­லின் பின்­னர் மேற்­படி முடிவை எடுத்­துள்­ள­தாக, தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு நேற்று விடுத்­துள்ள ஊடக அறிக்­கை­யில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

சட்­ட­வி­ரோ­தம்

அந்த அறிக்­கை­யில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தா­வது:
அர­ச­மைப்­பின் பிர­கா­ரம் பத­வி­யி­லி­ருக்­கும் தலைமை அமைச்­ச­ரைப் பதவி நீக்­கம் செய்­வ­தற்­கான அதி­கா­ரம் அரச தலை­வ­ரி­டம் இல்லை. 19ஆம் திருத்­தத்­துக்கு முன்­னர் அரச தலை­வ­ருக்­குக் கொடுக்­கப்­பட்­டி­ருந்த அந்த அதி­கா­ரம், 19ஆம் திருத்­தத்­தின் மூலம் திட்­ட­வட்­ட­மாக நீக்­கப்­பட்­டது. தலைமை அமைச்­சரை நீக்­கு­வ­தா­க­வும், வேறொ­ரு­வரை நிய­மிப்­ப­தா­க­வும் அறி­வித்து அரச தலை­வர் வெளி­யிட்ட அர­சி­தழ்­கள் அர­ச­மைப்­புக்கு முர­ணா­ன­தும் சட்­ட­வி­ரோ­த­மா­ன­வை­யு­மா­கும்.

கூட்­ட­மைப்பு கண்­டிப்பு
இந்த நட­வ­டிக்­கை­க­ளைத் தொடர்ந்து நாடா­ளு­மன்ற அமர்­வு­களை நிறுத்­தி­ய­தாக அரச தலை­வர் விடுத்த அறி­விப்­பை­யும் தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு மக்­க­ளாட்­சிக்கு மாறான செய­லா­க­வும் நாடா­ளு­மன்­றத்­தின் மீயு­யர் தன்­மை­யைப் பாதிக்­கின்ற செய­லா­க­வுமே நோக்­கு­கின்­றது.

நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் பெரும்­பான்­மைப் பலம் இல்­லாத ஒரு­வரை தலைமை அமைச்­ச­ராக அறி­வித்­து­விட்டு, நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் பெரும்­பான்­மையை அவர் நிரூ­பிக்­க­வேண்­டிய தேவை­யைத் தாம­திப்­ப­தற்­கும் முறி­ய­டிப்­ப­தற்­கும் ஏது­வா­கச் செய்­யப்­பட்ட கால­நீ­டிப்பே இது­வா­கும்.

இந்­தக் கால நீடிப்பை உப­யோ­கித்து அமைச்­சுப் பத­வி­க­ளை­யும் பணத்­தை­யும் இலஞ்­ச­மா­கக் கொடுத்து நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளைத் தமது பக்­கத்­துக்கு முறை­கே­டாக இழுத்­தெ­டுத்து நாடா­ளு­மன்ற பெரும்­பான்­மையை கப­ட­மா­கப் பெற்­றுக்­கொள்­வ­தற்­கான இந்த மக்­க­ளாட்­சிக்கு மாறான செய­லைத் தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு வன்­மை­யா­கக் கண்­டிப்­ப­தோடு தனது எதிர்ப்­பை­யும் தெரி­வித்­துக் கொள்­கி­றது.

தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் எஸ்.வியா­ழேந்­தி­ர­னும் இந்­தச் சதி முயற்­சி­யில் சிக்­குண்­டது குறித்து எமது கடு­மை­யான கண்­ட­னத்­தை­யும் எதிர்ப்­பை­யும் வெளி­யி­டு­கி­றோம். அவ­ருக்கு எதி­ரான உரிய நட­வ­டிக்கை உட­ன­டி­யாக எடுக்­கப்­ப­டும்.

மகிந்­த­வுக்கு எதிர்ப்பு
மேற்­சொல்­லப்­பட்ட கார­ணங்­க­ளுக்­காக, அர­ச­மைப்பை முற்­றி­லும் மீறு­வ­தா­க­வும் சட்­ட­வி­ரோ­த­மா­க­வும் தலைமை அமைச்­ச­ராக நிய­மிக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கும் மகிந்த ராஜ­பக்ச தலை­மை­யி­லான அர­சுக்கு எதி­ரா­கக் கொண்டு வரப்­ப­டும் நம்­பிக்­கை­யில்­லாத் தீர்­மா­னத்­துக்கு ஆத­ர­வா­கத் தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்பு வாக்­க­ளிக்­கும்.
இத்­த­கைய சந்­தர்ப்­பத்­தில் ‘நடு­நிலை’ வகிப்­ப­தென்­பது அரா­ஜ­கம் வெற்­றி­யீட்­டு­வ­தற்கு வழி­வ­குக்­கக்­கூ­டிய மக்­க­ளாட்­சிக்கு மாறான செயல் என்­பதே எமது நிலைப்­பாடு – என்­றுள்­ளது.

தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்­பின் உயர்­மட்­டக் கூட்­டத்­தில் இலங்­கைத் தமிழ் அர­சுக் கட்சி சார்­பில் இரா.சம்­பந்­தன், எம்.ஏ.சுமந்­தி­ரன், ரெலோ சார்­பில் செல்­வம் அடைக்­க­ல­நா­தன், சிறீக்­காந்தா, புளொட் சார்­பில் சித்­தார்த்­தன், ஆர்.இரா­க­வன் ஆகி­யோர் கலந்து கொண்­ட­னர்.

No comments