நோர்வேயில் நினைவேந்தப்பட்ட மாவீரர் நாள்

நோர்வேயின் தலைநகர் ஒஸ்லோவில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகளிக் படத்தொகுப்பு

No comments