இஸ்ரேல் - காசா மோதல்களின் முக்கிய காட்சிப் பதிவுகள்


இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் போராகள் நடத்திய தாக்குதலைத் தொடர்ந்து அங்கு அரங்கேறும் முக்கிய காட்சிப் பதிவுகள்

No comments