பிரான்சில் நடைபெற்ற தியாக தீபம் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

தியாகதீபம் லெப்.கேணல். திலீபனின் 36 ஆவது நினைவுடனும், கேணல் சங்கர் அவர்களின் 22ஆவது நினைவுசுமந்தும் பிரான்சு ஆர்ஜொந்தே நகரத்தில்

நாட்டப்பட்டுள்ள  நினைவுக்கல்லின் முன்பாக ஈகைச்சுடர் ஏற்றிவைக்கப்பட்டு வணக்கம் செலுத்தப்பட்டதுடன், அடையாள உண்ணாமறுப்பும் உணர்வாளர்களால் நடாத்தப்பட்டது.

No comments