இலங்கையில் இனி எல்லாம் டிஜிற்றல்!அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் திகதிக்குள் இலங்கையில் அனைத்து அரசாங்க கொடுக்கல் வாங்கல்களும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்படும் என  தொழில்நுட்ப அமைச்சின் கீழுள்ள DigiEcon 2030 இன் திட்டப் பணிப்பாளர் பிரசாத் சமரவிக்ரம, தெரிவித்துள்ளார்.

கொவிட் 19 தொற்றுநோய்க்குப் பின்னர், இலங்கையில் பெரும்பான்மையான மக்கள் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கு மாறியுள்ளனர், இதுவே இந்த நடவடிக்கையை விரைவுபடுத்துவதற்கான காரணம் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

மேலும், டிஜிட்டல் மயமாக்கலை விரைவுபடுத்தும் வகையில், தேசிய டிஜிட்டல் பொருளாதார முடுக்கம் திட்டத்தை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க ஆரம்பித்துள்ளார்.

நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியின் பின்னர், சர்வதேச நாணய நிதியம் உட்பட பல உலகளாவிய நிறுவனங்கள், மனித தலையீடுகள் மற்றும் ஊழலைக் குறைப்பதற்காக வரிக் கோரிக்கைகள் உள்ளிட்ட பரிவர்த்தனைகளை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்குமாறு இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு கடுமையாகப் பரிந்துரைத்துள்ளன.

இருப்பினும், பல அரசு நிறுவனங்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்கலில் மெத்தனமாக இருப்பதாக அரசு அறிக்கைகள் கூறுகின்றன.


No comments