நாங்கள் இனவாதிகளா? சீறீதரன்


நாங்கள் இனவாதிகள் இல்லை என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சிறீதரன் கூறியுள்ளார். இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைக்கும் போதே அவர் இதனைத் தெரிவித்தார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்:-

No comments