நோயாளர் உண்டு:வைத்தியர்கள் இல்லையாம்!வடகிழக்கில் மருந்து தட்டுப்பாடு மற்றும் வைத்தியர்களது தட்டுப்பாடு உச்சமடைந்துள்ளது.

அரசு அனைத்தும் வழமைக்கு திரும்பிவருவதாக கூறிவருகின்ற போதும் உண்மை நிலைவரம் இலங்கை முழுவதும் சிக்கலடைந்தேவருகின்றது.

இதனிடையே இலங்கையில் சுமார் 18,600 அரச வைத்தியர்கள் இருந்த போதிலும் அவர்களில் 1500 முதல் 1700 பேர் கடமையிலிருந்து வெளியேறியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.மேலும், 103 இருதயநோய் மருத்துவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்றாலும் 57 பேர் மட்டுமே இருப்பதாகவும், அவர்களில் 8 பேர் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் ஓய்வு பெறுவார்கள் என்றும் தெரியவந்துள்ளது.

வைத்தியர்களுக்கான பற்றாக்குறையால் நாட்டில் 50க்கும் மேற்பட்ட புற மருத்துவமனைகள் மூடப்படும் அபாயம் உள்ளது .247 சத்திரசிகிச்சை நிபுணர்கள் இருந்தனர் ஆனால் தற்போது 145 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். அவர்களில் 23 பேர் டிசம்பரில் ஓய்வு பெறுகின்றனர்.302 குழந்தைகள் நல மருத்துவர்கள் இருந்த நிலையில் தற்போது 146 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். அவர்களில் 28 பேர் டிசம்பர் இறுதிக்குள் ஓய்வு பெறுவார்கள். மகப்பேறு மற்றும் மகப்பேறு நிபுணர்கள் 24 பேர் இதுவரை நாட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர். 284 மயக்க மருந்து நிபுணர்கள் இருந்தனர் ஆனால் தற்போது 129 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். அவர்களில் 18 பேர் ஆண்டு இறுதிக்குள் ஓய்வு பெறுவார்கள்.

103 இருதயநோய் மருத்துவர்கள் இருக்க வேண்டும் ஆனால் 57 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். அவர்களில் 08 பேர் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் ஓய்வு பெறுவார்கள். 129 தோல் மருத்துவர்கள் இருக்க வேண்டிய நிலையில் தற்போது 66 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். அவர்களில் 8 பேர் டிசம்பரில் ஓய்வு பெறுவர்.பல வைத்தியர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள். இதனால், மருத்துவமனைகளில் சில வார்டுகள் முற்றிலும் செயல்படாமல் உள்ளன. சுமார் 18,600 பொது மருத்துவர்கள் உள்ளனர், 1500-1700 பேர் இதுவரை வெளியேறியுள்ளனர். கிட்டத்தட்ட 50 மருத்துவமனைகள் மூடப்படும் அபாயம் உள்ளது.

சில மருத்துவமனைகளில் அவசர அறுவை சிகிச்சை மட்டுமே செய்யப்படுகிறது. வைத்தியர்கள் மற்றும் விசேட வைத்தியர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுவது பாரதூரமான நிலைமை எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே இலங்கையில் மீண்டும் மலேரியா நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மலேரியா எதிர்ப்பு இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.

மலேரியா ஒழிக்கப்பட்ட நாடாக இலங்கை அறியப்பட்டாலும் நாட்டில் மீண்டும் மலேரியா பரவும் அபாயம் உள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கல்முனைப் பிரதேசங்களில் மலேரியா நோய்க்கிருமி கண்டறியப்பட்டுள்ளது.


No comments