தீருவிலில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள்

 தீருவிலில்  அமைந்துள்ள குமரப்பா, புலேந்திரன் உட்பட்ட 12 மாவீரர்களின் நினைவுத் தூபி மற்றும் கேணல் கிட்டு உட்பட மாவீரர்களின் நினைவாலயம்

அமைந்த தீருவில் வெளியில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள்

No comments