களிக்காடு மாவீரர் துயிலுமில்லத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள்

மணலாறு காட்டுப்பகுதியில் தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின்டடி முகாம் அருகே அமைந்த விடுதலைப் புலிகளின்  ஆரம்பகால மாவீரர் துயிலுமில்லங்களில் ஒன்றான களிக்காடு மாவீரர் துயிலுமில்லத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள்.

No comments