கோத்தா தப்பியோடிய படம் :ஆண்டின் சிறந்த படம்!உலகில் சிறந்த புகைப்படங்களில் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்க்ஷவின் காரியாலய படம் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் ஜனாதிபதி கோத்தபாய குண்டியில் மண்பட தப்பியோடிபோதிருந்த அவரது அலுவலகப்புகைப்படமே சிறந்த புகைப்படங்களுள் இவ்வாண்டினுள் ஒன்றாக தெரிவாகியுள்ளது.

No comments