சுவிசில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை: 47,000 புதிய ஆசிரியர்கள் தேவை!!


சுவிட்சர்லாந்தில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை நீடிக்கிறது. இது கடந்த பத்தாண்டுகளாக நீடிக்கிறது என மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகத்தின் (FSO - Federal Statistical Office) புதிய தரவு குறிப்பிடுகிறது.

இதுகுறித்து மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் தெரிவிக்கையில்:

அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்குள் சுவிட்சர்லாந்தில் 47,000 புதிய ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் ஆனால் போதுமான எண்ணிக்கையிலானவர்கள் வேலைக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படவில்லை.

இந்த ஆண்டைப் போல் போதிய ஆசிரியர்களைக் கண்டுபிடிப்பதில் பள்ளிகள் சிக்கலை எதிர்கொண்டது. பலர் கல்வியியல் பட்டம் இல்லாமல் விண்ணப்பதாரர்களை வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டியிருந்தது.

மக்கள்தொகை பெருக்கத்தையும், தற்போதைய ஆசிரியர்கள் வெளியேறி ஓய்வு பெறுவதையும் சமாளிக்க, நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் 2031-ம் ஆண்டுக்குள் 43,000 முதல் 47,000 புதிய தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும்.

இந்த நேரத்தில் சுவிட்சர்லாந்தில் 34,000 ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமே பயிற்சி அளிக்கப்படுவார்கள் என்று மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் மேலும் குறிப்பிடுகிறது.

No comments