இலங்கைக்கு எரிபொருள் நிரப்பவரும் அமெரிக்கா!ஆசியாவுக்கான அமெரிக்க உதவித் திறைசேரி செயலாளர் ரொபர்ட் கப்ரோத் இன்று மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகரவை சந்தித்தார்.

அரச நிறுவனங்களின் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் பெட்ரோலியம் மற்றும் மின்சக்தி துறைகள் குறித்து கலந்துரையாடப்பட்டது.

இலங்கைக்கான அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜூலி சுங் தனது டுவிட்டர் செய்தியில், ரொபர்ட் கப்ரோத் ( Robert Kaproth ) தனது விஜயத்தின் போது இலங்கை அரசாங்கம் மற்றும் பொருளாதாரத் தலைவர்களை சந்திப்பார் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையின் பொருளாதார மீட்சியின் முன்னோக்கி செல்லும் வழி குறித்து கலந்துரையாடல்களில் கவனம் செலுத்தப்படும் என அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.


No comments