சூரிய சக்தியில் மகிழுந்து! 725 கிலோ மீற்றர் வரை பயணிக்கலாம்!!
நெதர்லாந்தில் சூரிய சக்தியில்  அதிகபட்ச செயற்திறனுடன் ஓடக்கூடிய மின்சார மகிழுந்தை லைட்இயர் ஒன் (Lightyear One) என்ற மகிழுந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் வடிவமைத்துள்ளது.

இந்தாண்டு கோரையில் இதற்கான தாயாரிப்புக்களில் இந்த நிறுவம் ஈபட்டுள்ளது. 

இந்த மகிழுந்து ஏனைய மின்சார வாகனங்களுடன் ஒப்பிடும் போது இரண்டு தொடக்கும் மூன்று மடக்கு குறைவான மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகின்ற ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது.

அதாவது சூரிய சக்தியில் மின்கலம் ஒன்று சார்ஸ் செய்யப்பட்டால் அது 725 கிலோ மீற்றர் வரை பயணிக்கும் திறன் கொண்டது. சராசரியாக ரீசார்ஜ் செய்யாமல் 400- 500 கிலோ மீற்றர்களுக்கு இடையில் செல்லலாம்.

லைட்இயர் ஒன் இந்த மைல்கற்களை அடையும் திறன் பெற்றிருப்பதற்கான காரணம், அதிகபட்ச செயல்திறன் என்ற வடிவமைப்பு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ரியர்வியூ கண்ணாடிகள் இழுவையைக் குறைக்க கேமராக்களால் மாற்றப்பட்டுள்ளன. எடையை விநியோகிக்க மற்றும் காற்றியக்கவியலை மேம்படுத்த நான்கு சக்கரங்களுக்குள் என்ஜின் அமர்ந்திருக்கிறது.

மேலும் மகிழுந்தின் ஒரு பகுதி இருந்தாலும் வெப்பத்தைப் பிடிக்கும் வகையில் பேனல் செய்யப்பட்ட மகிழுந்தின் கூரை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறைந்த ஆற்றலில் மகிருந்து அதிக தூரம் ஓட்ட முடியும்.

சோலார் மகிழுந்து ஒரு சாத்தியமான விருப்பமாகவும், EV  மாற்றுகிறது.

தற்போது 120 மகிழுந்துகள் முன்கூட்டியே வாக்குவதற்கு நுகர்வோர் முற்பணம் செலுத்தியுள்ளனர். ஒரு மகிழுந்தின் விலை சந்தையில் €150,000 யூரோக்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2024 ஆண்டு €50,000 ஆக மாற்றியமைக்கப்படும்.

உற்பத்தியானது சிறிய அளவிலான வாகனங்களை உருவாக்குவதற்கும், அதன் மூலம் உங்கள் பயன்பாட்டுக்கு மிகவும் அவசியமான வாகனங்களை உருவாக்கு நிறுவனம் அனுமதிக்கும்.


No comments