மீண்டும் சிங்கக்கொடியாம்!

 


ஜனாதிபதி மாளிகை அதிகாரப்பூர்வமாக வீழ்ந்தது. 

அவரது உத்தியோகபூர்வ கொடி அகற்றப்பட்டு இலங்கை கொடி பறக்கவிடப்பட்டுள்ளது

No comments