தவாக ஒரு இடத்தில் முன்னிலை!


திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சட்டமன்றத் தேர்தல் தொகுதி ஒன்றில் அக்கட்சி முன்னிலை வகிக்கின்றது.

No comments