லண்டன் மேயராக மீண்டும் சாதிக் கான்


கன்சர்வேடிவ் போட்டியாளரான ஷான் பெய்லியை வீழ்த்தி தொழிற்கட்சியின் சாதிக் கான் லண்டனின் மேயராக இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

முதல் சுற்றில் வாக்களிப்பதில் பெரும்பான்மையைப் பெறமுடியாதபோது பின்னர், அவர் 55.2% மக்கள் வாக்குகளைப் பெற்றார்.

வெற்றிபெற்ற பின்னர் சிட்டி ஹாலில் பேசிய சாதிக் கான்:-

லண்டனுக்கு ஒரு சிறந்த, பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்க உதவுவதற்காக  என்னைக் கஷ்டப்படுத்துவேன் என்று உறுதியளித்தார்.

இரண்டாவது இடத்தல் திரு பெய்லி, முதல் மற்றும் இரண்டாம் சுற்று வாக்குகளில் 44.8% வாக்குகளைப் பெற்றார். மேலும் கன்சர்வேடிவ் வாக்கு வங்கி 1.6% அதிகரித்தார்.

பசுமைக் கட்சியின் சியான் பெர்ரி மூன்றாவது இடத்தையும், லிபரல் டெமக்ராட்டுகளின் லூயிசா போரிட் நான்காவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.

51 வயதான சாதிக் கான் 2016 ஆம் ஆண்டில் பெற்ற வாக்குகளை அவரால் எட்ட முடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தகத்கது.

No comments