உலகத் தமிழர்களின் தேசிய வழிகாட்டி பிரபாகரன்


இன்றைய தமிழர் தைப்பொங்கல் திருநாள் அன்று (14.01.2021) மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் உலகத் தமிழர்களின்  தேசிய வழிகாட்டியாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

இப்படிக்கு,

பழ.நெடுமாறன்
கவிஞர் காசி ஆனந்தன்
உலகத்தமிழர்கள்

 

It is formally declared that Methagu Prabhakaran is the World Tamil Leader Today on Thai Pongal Naal, year 14-01-2021.

By

Pazha Nedumaran
Kavigner Kasi Ananthan
Tamils Worldwide

No comments