ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு நாள்! குளியலில் ரஷ்ய அதிபர்

ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் உட்பட ரஷ்யா முழுவதும் உள்ள ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஜனவரி 19 ஒரு சிறப்பு நாள். இது ஜோர்டான் நதியில்

இயேசுவின் ஞானஸ்தானத்தை நினைவுகூருவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நாள், அது எபிபானி என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெப்பநிலை -20 செல்சியஸ் வரை குறைவாக இருந்தாலும், சிலர் பனி குளிர்ந்த நீரில் மூழ்கி இதைக் கொண்டாடினர்.


No comments