பெல்சியத்தில் நினைவுகூரப்பட்ட தமிழ்ச்செல்வன் உட்பட ஏழு மாவீரர்களின் நினைவெழுச்சி நாள்

 பெல்சியத்தில் நினைவுகூரப்பட்ட பிரிகேடியர் சு.ப. தமிழ்ச்செல்வன் உட்பட ஏழு மாவீரர்களின் நினைவெழுச்சி நாள் நடைபெற்றுள்ளது.


No comments