கனடா மொன்றியலில் நடைபெறவுள்ள தேசியத் தலைவரின் பிறந்த நாள்

வீழ்ந்து விடாத வீரம், மண்டியிடாத மானம், தலைவன் பிறந்த நாள் அதுவே தமிழன் தலைநிமிர்ந்த நாள்.


No comments