மீண்டும் தமிழருக்கு பதிவு?

வெள்ளவத்தை பிரதேசத்திற்குள் நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக வதிவாளர்கள், சட்டவிரோத வதிவாளர்கள் தங்களுடைய விபரங்களை வெள்ளவத்தை

பொலிஸ் நிலையத்தில் அறிவிக்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
No comments