பெல்ஜியத்தில் உயிராயுதங்கள் நினைவு சுமந்த எழுச்சி நிகழ்வு

தமிழீழத் தாய்மண்ணின் விடியலுக்காய் தம்மை வெடியாக்கி சரித்திரமான அனைத்து கரும்புலி மாவீரர்களையும்நெஞ்சிலிருத்தி  வீரவணக்கம் செலுத்த அனைவரையும் அழைக்கின்றோம்.

No comments