கொரோனா மரணங்கள்: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் இன்று செவ்வாய்கிழமை (05-05-2020) கொரோனா தொற்று
நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 236
இன்றைய தொற்று: 1,075
மொத்த இறப்பு: 29,315
மொத்த தொற்று: 213,013

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 85
இன்றைய தொற்று: 495
மொத்த இறப்பு: 2,854
மொத்த தொற்று: 23,216

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 10
இன்றைய தொற்று: 151
மொத்த இறப்பு: 503
மொத்த தொற்று: 9,821

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 51
மொத்த இறப்பு: 215
மொத்த தொற்று: 7,955

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 6
இன்றைய தொற்று: 85
மொத்த இறப்பு: 246
மொத்த தொற்று: 5,412

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 20
மொத்த இறப்பு: 9
மொத்த தொற்று: 771

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 127
இன்றைய தொற்று: 2,963
மொத்த இறப்பு: 1,693
மொத்த தொற்று: 49,400

No comments