கொரோனா மரணங்கள்: அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர்

அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (05-05-2020) கொரோனா
தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

அமெரிக்கா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 2,254
இன்றைய தொற்று: 23,380
மொத்த இறப்பு: 72,175
மொத்த தொற்று: 1,236,215

கனடா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 185
இன்றைய தொற்று: 1,266
மொத்த இறப்பு: 4,039
மொத்த தொற்று: 62,038

அவுஸ்ரேலியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 24
மொத்த இறப்பு: 96
மொத்த தொற்று: 96

நியூசிலாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 00
மொத்த இறப்பு: 20
மொத்த தொற்று: 1,486

மலேசியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 30
மொத்த இறப்பு: 106
மொத்த தொற்று: 6,383

சிங்கப்பூர்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 632
மொத்த இறப்பு: 18
மொத்த தொற்று: 19,410

No comments