கொரோனா மரணங்கள்: பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், யேர்மனி, சுவிஸ், பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து

பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், யேர்மனி, சுவிஸ், பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (05-05-2020) கொரோனா தொற்று
நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-


பிரித்தானியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 693
இன்றைய தொற்று: 4,406
மொத்த இறப்பு: 29,427
மொத்த தொற்று: 194,990

யேர்மனி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 855
மொத்த இறப்பு: 6,993
மொத்த தொற்று: 167,007

பிரான்ஸ்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 330
இன்றைய தொற்று: 1,089
மொத்த இறப்பு: 25,531
மொத்த தொற்று: 170,551

சுவிஸ்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 11
இன்றைய தொற்று: 28
மொத்த இறப்பு: 1,795
மொத்த தொற்று: 30,009

பெல்ஜியம்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 92
இன்றைய தொற்று: 242
மொத்த இறப்பு: 8,016
மொத்த தொற்று: 50,509

நெதர்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 86
இன்றைய தொற்று: 317
மொத்த இறப்பு: 5,168
மொத்த தொற்று: 41,087

No comments