கொரோனா! உலக நாடுகளின் இன்றைய உயிரிழப்பு நிலவரங்கள்!!

உலக நாடுகளில் கொவிட்-19 என அழைக்கப்படும் கொரோனா தொற்று நோயினால் இன்று சனிக்கிழமை ஏற்பட்டுள்ள உயிரிழப்பு மற்றும் தொற்று
குறித்த விபரங்கள்:-


No comments