உயிரிழப்புகள்: அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர்

அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்
உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-


அமெரிக்கா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 838
இன்றைய தொற்று: 20,133
மொத்த இறப்பு: 55,094
மொத்த தொற்று: 980,784

கனடா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 95
இன்றைய தொற்று: 1,290
மொத்த இறப்பு: 2,560
மொத்த தொற்று: 46,664

அவுஸ்ரேலியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 3
இன்றைய தொற்று: 16
மொத்த இறப்பு: 83
மொத்த தொற்று: 83

நியூசிலாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 0
இன்றைய தொற்று: 9
மொத்த இறப்பு: 18
மொத்த தொற்று: 1,470

மலேசியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 0
இன்றைய தொற்று: 38
மொத்த இறப்பு: 98
மொத்த தொற்று: 5,780

சிங்கப்பூர்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 931
மொத்த இறப்பு: 12
மொத்த தொற்று: 13,624

No comments