அமொிக்கா 1,539: கனடா 103: பிரான்ஸ் 1,438: பிரித்தானியா 761: யேர்மனி 97: பெல்ஜியம் 283: சுவிஸ் 65:

உலக நாடுகளில் கொவிட்-19 நோயால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள்:-

No comments