கிராமத்தில் பணியாற்றும் ஆசிரியரா நீங்கள்? இதே முக்கிய தகவல்

கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு அவர்களது மாதச் சம்பளத்துக்கு மேலதிகமாக கொடுப்பனவு வழங்கப்படும் என்று கல்வி அமைச்சு இன்று (10) அறிவித்துள்ளது.

No comments