சம்பிக்கவின் கைது விதிமீறல்

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சம்பிக்க ரணவக்கவின் கையின் மூலம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை கைது செய்வதற்குரிய விதிமுறைகள் மீறப்பட்டுள்ளது என்று சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இன்று (19) இதனை அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

No comments