அரச சொத்துக்களை பயன்படுத்த தடை!


இலங்கையில் ஜனாதிபதித் தேர்தல் நடைபெற்று முடியும் வரையில், அரச சொத்துகளை தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக பாவனை செய்யவது தடைச் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

அரசாங்கம், உள்ளூராட்சி சபைகளின் கீழ் அடிக்கல் நாட்டு விழாக்கள், அபிவிருத்தி திட்டங்களை மக்களுக்கு கையளித்தல் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளை நடத்துவது தடைச் செய்யப்படடுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

அவ்வாறான செயற்பாடுகள் நடைபெறும் பட்சத்தில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிடம் முறைபாடு செய்ய முடியுமெனவும் அறிவுருத்தப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பிலான சுற்றுநிரூபம் அனைத்து அரச அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்களிற்கு தேர்தல் திணைக்களத்தினால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments