6 மாதத்தில் 24,150 சுற்றி வளைப்புக்கள் - வருமானம் மில்லியனை தொட்டது

சட்டவிரோத மதுபான உற்பத்திகளை ஒழிக்கும் நோக்கில் மதுவரி திணைக்களம் கடந்த 6 மாத காலத்தில் 24,150 சுற்றி வளைப்புக்களை மேற்கொண்டுள்ளது

சட்டவிரோத மதுபான உற்பத்தி, உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மதுபானங்களை  தம்வசம் வைத்திருத்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த  சுற்றிவளைப்புக்கள் இடம்பெற்றதாக  மதுவரி திணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் எச்.ஜி.சுமனசிங்க தெரிவித்தார்.

அதற்கமைய முடிவுற்ற 6 மாத காலத்திற்குள் 68 பில்லியன் நிதி கிடைக்கப் பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

No comments