Header Shelvazug

http://shelvazug.com/

குருநாகல் பிரதி பொலிஸ்மா அதிபருக்கு இடமாற்றம்

குருணாகல் பிரதேச பிரதிப் பொலிஸ் மாஅதிபர் கித்சிறி ஜயலத், புத்தளம் பொலிஸ் பிரிவிற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் அனுமதியின் அடிப்படையில் குறித்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments