பிரான்சில் கறுப்பு யூலை நாளில் கவனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடல்

பிரான்சில் கறுப்பு யூலை  நாளில் கவனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடல்  எதிர்வரும் 23.07.2019 செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 15.00 மணிக்கு றிபப்ளிக் பகுதியில் இடம்பெறவுள்ளது.

No comments