Header Shelvazug

http://shelvazug.com/

தமிழின அழிப்பு நாள் - சுவிஸ்

ஈழத் தமிழர் வரலாற்றில் தொடரும் தமிழின அழிப்பின்  அதியுச்ச குறியீடான முள்ளிவாய்க்கால் இனஅழிப்புநாள் மறக்க மடியாத சோகமாக மாறா வடுவாக மாறிய தமிழீழத்தில் மடிந்த மாவீரர்களுக்கும் மக்களுக்குமான 10ம் ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வும் கவனயீர்ப்பு ஒன்று கூடலும்...!!

தமிழின  அழிப்பிற்கு நீதி கேட்க உணர்வுடனும் உறுதியுடனும் அணிதிரண்டு வருமாறு சுவிஸ் வாழ் தமிழ் மக்களை அழைக்கின்றனர் சுவிஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு.

No comments