யாழ் வடிவில் கைதடியில் அம்மாச்சி உணவகம்


யாழ்.குடாநாட்டின் அடையாள சின்னமான “யாழ்” சின்னத்துடன் வடக்கில் மிக பிரபல் யமான அம்மாச்சி உணவகம் யாழ்.தைகடி பகுதியில் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது.

கைதடியில் ஏ9 வீதியில் அமைக்கப்படும் அம்மாச்சி உணவகத்தின் முன்பாக "யாழ்" போன்று கொங்கிறீட்டில் பெரிதாக சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் அமைக்கப்படுகிறது. வடமாகாண சபையின் ஏற்பாட்டில் இது அமைக்கப்படுகிறது.

அத்துடன் இங்கு யாழ்ப்பாணத்தின் tourist imformation centre cum souvenir shop (சுற்றுலா தகவல் மையம் மற்றும் நினைவு பொருட்கள் விற்பனைக்கடையும் அமைக்கப்படுகிறது.

No comments